Tweetalig onderwijs

Op Kindcentrum Atalanta wordt naast het normale Nederlandstalige programma ruim aandacht besteed aan de Engelse taal. Het is onderdeel van de 21ste-eeuwse vaardigheden. Met de basis die zij op onze school leggen, kunnen leerlingen zich goed staande houden in de internationale samenleving. De Atalanta is een officieel erkende Early Bird-school; we werken volgens de Early Bird-methode die erop gericht is kinderen op natuurlijke wijze kennis te laten maken met het Engels.

Communicatieve vaardigheden
De Engelse lessen worden aangeboden door de eigen leerkracht, die ondersteund wordt door twee aan de school verbonden . Diverse leerkrachten hebben hiervoor een Anglia-opleiding in de Engelse taal gevolgd. Het accent in de Engelse lessen ligt op communicatieve vaardigheden: luisteren (naar klanken en woorden) en spreken (van woorden naar hele zinnen en verhalen) vormen de leidraad. Deze manier volgt de natuurlijke taalverwerking, waarin veel aandacht is voor de eigen belevingswereld. Bij kleuters ligt de nadruk op luisteren, begrijpen en spreken. In de kleuterklas woont onze vriend Happy Monkey: hij spreekt alleen maar Engels! Hierbij wordt veel gebruik gemaakt van afbeeldingen en filmpjes op het digibord, ook om de juiste uitspraak aan te leren. De onderwerpen van de Engelse lessen sluiten zo veel mogelijk aan bij de thema’s van dat moment.

Anglia-examen
De Atalanta is aangesloten bij het Anglia Netwerk Nederland. Dit netwerk bestaat uit 375 scholen die internationaal samenwerken om het aanleren van de Engelse taal te stimuleren. Deze scholen worden ondersteund door Euroschool, het Europees Platform en het Chichester College uit Engeland.
Jaarlijks krijgen leerlingen van groep 8 de gelegenheid deel te nemen aan het internationale Anglia-examen. Dit is af te leggen op 14 niveaus, zodat er voor elke leerling een passend examen is. Hiermee behalen leerlingen het internationaal erkende Anglia Certificate. Het gemiddelde uitstroomniveau van onze leerlingen is vergelijkbaar het havo/vwo-niveau voor Engels in de tweede à derde klas.

Engels in de kinderopvang
De kinderen die naar de kinderopvang gaan, maken spelenderwijs kennis met de Engelse taal. Op de peutergroep is handpop Benny aanwezig, die met de kinderen praat en zingt in het Engels. Veel liedjes worden (ook) in het Engels aangeboden. In de peutergroepen wordt gewerkt met thema’s, die vaak aansluiten bij de thema’s op school. In deze thema’s staat onder meer het aanleren van specifieke woorden centraal. Hierin zijn ook altijd enkele Engelse woorden opgenomen, die je kunt terugvinden op de muren, in onze voorleesboeken en in de (knutsel)activiteiten. Het is voor de kinderen heel natuurlijk om bij de overgang naar de basisschool ook daar Engels te horen en te leren.

ENGLISH IN THE CLASSROOM:


WHEN ENTERING THE CLASSROOM
Teacher                                                 Children 
 
Hello ………
How are you today?                            I’m fine, thank you
How are you (doing)?                          Tickety boo (= top)
How do you do?                                   Very well, thank you
 
Did you have a nice weekend?
Tell me about your weekend
What did you do?
Tell me about it?
How did your ……. football match…. go?
Did you win?
 
 
START OF THE DAY – CLASSICAL
Teacher                                                 Children 
Good morning class                             Good morning:    
Good morning boys and girls              Miss ……..
                                                Mister …...
 
 
START OF THE DAY
Teacher 
 
Take your hats, coats, mittens, gloves, scarves, wellies off.
Take off your coats / gloves / mittens / scarves.
Put your slippers on.
 
Put your coats / things in your bug bag
Hang your bug bags on the coat rack
Zip up your bug bags
Put your bags on the shelf
Put your wellies under your bug bag.l
Put your (breaktime) snacks (tidily) in your basket
Leave your lunch in your bag.
 
Go and sit on your chair
Go and sit in your seat / place / in the circle
Go and choose an activity
Go and read a book
 
END OF THE DAY – home time
Teacher                                        
 
We’re going to discuss the day’s tips and tops
How do you think it went today?
What went well?
What could have been done better?
 
Put your hand up if……..
 
Tidy up your desk and put your things in your drawers
Put your chairs on your desks
Push your chairs in….. under your desk
Let me see which group may leave first
The (colour) group may leave first. Then the …..Lastly…
 
Good bye class / boys and girls
See you tomorrow … on Monday…. after the holidays…. next week
See you later alligator, in a while crocodile
Cheerio
Tootle pip
 
 
PLAYTIME – going outside
Teacher 
It’s playtime
We’re going to go / to play outside now
 
Go and get your coats quietly. 
Put your coats on
Fasten your coats / Do your coats up
Put your hats, coats, mittens, gloves, scarves, wellies on.
 
Line up quietly in the corridor /
We’re going to line up quietly in the corridor
 
Remember:    I want to see an orderly line
Your lips are sealed / No talking please
We are going to be as quiet as mice
I don’t want to hear anybody
 
Hands by your side /
Put your hands by your side
Keep your hands to yourself
 
We walk in school – no running
Absolutely no pushing in or shoving
We’re going to go outside now
Ready? Let’s go! Follow me!
We’re going to walk downstairs / upstairs
We’re going to take the front / back / side exit
 
 
 
PLAYTIME – going inside
Teacher 
 
We’re going to go inside now /
We’re going back to the class
Everybody line up please
We’re going to take the front / back / side entrance
Remember we walk quietly in school.
 
Group 1 / 2 / 3
Everybody line up by the fence / with your backs to the fence.
 
Sonia’s song: ( DEUNTJE = VADER JACOB)
Stamp your feet,
Rub your hands,
And jiggle and wriggle,
Jiggle and wriggle.
 
Let’s get all the sand off
Let’s get all the sand off
And go inside
Go inside
 
Take your hats, coats, mittens, gloves, scarves, wellies off
Take off your coats / gloves / mittens / scarves / wellies
Put your slippers on.
 
Put your coats / things in your bug bag
Hang your bug bag on the coat rack
Zip up your bug bag
Put your wellies under your bug bag.
 
Go and sit on your chair
Go and sit in your seat / place / in the circle
 
BREAKTIME / LUNCHTIME
Teacher
 
It’s breaktime! / It’s lunchtime!
 
Clear your desks please / Tidy up your desks please
Put your things away please
Make sure your notebook is tidied away / in your drawer / on the window sill.
 
Go and get your snacks / lunch
The (colour)group may get their snacks / lunch
The helpers / assistants may hand out / get the food and drinks baskets / put the food and drinks on the table.
 
Song: Group 1/2 ( DEUNTJE = VADER JACOB)
 
Eat your snacks (or:  eat your lunches)
Drink your drinks
Boys and girls
Boys and girls
 
We all sing together
We all sing together
In the circle
In the circle
 
Enjoy your snack / meal / lunch / break!
When you’re finished: Put your snacks back in the baskets
                                       Put your empties in your bug bags
 
 
PE INFANTS
Teacher 
Go and get your PE kit
Let’s get changed for PE / or: Change into your PE kit
 
Take your clothes off and put them over the back of your chair / on your chair.
Put your shoes under your chair
 
Put your vest / t-shirt / shorts / plimsoles on
No plimsoles? Then you can go to the PE hall in your socks.  In PE hall: Now you may take your socks off / go barefoot.
 
Line up in twos with your PE friend / or Let’s make a train.
Keep your hands to yourself
Follow me.
Remember we’re as quiet as mice.
 
Sit on the stairs / benches please.
Please be quiet.
Listen carefully.
 
Sonia’s line up song:
( DEUNTJE =    London Bridge is Falling Down)
 
Make a line, two by two
Two by two, two by two
Make a line, two by two
Show me what you do.
 
 
 
Group 1 / 2
 
Sonia’s attention song
 
Ten, ten, ten,
Ten fingers in the air.
No more talking,
No more walking
No more playing,
Miss is saying,
Ten, ten, ten,
Ten fingers in the air.
 
Tidy up song
 
tinytweenies.co.uk
https://www.youtube.com/watch?v=MZW5l7KEZg0
 
It’s time to tidy,
It’s time to tidy,
It’s time to ….tidy up.
It’s time to tidy,
It’s time to tidy,
It’s time to ….tidy up.
Clear away, clear away
Clear everything …..away.
Look how tidy we can be,
When there’s no more time to play.
 
Sonia’s good morning action song
 
Good morning, good morning,
A brand new day is dawning.
Good morning, good morning,
Time to wake up, stretch and stop yawning.
H  E  L  L  O ( clap and say eetsj, ie, el, el, oo )
H  E  L  L  O ( clap and say eetsj, ie, el, el, oo )
Hello I say to you! Tickety boo!
 
 
Sonia’s end of lesson / good bye action song
 
Tick tock, look at the clock
It’s time for us to stop.
So clap your hands, one, two, three,
Clap your hands upon your knees,
Raise your arms way up high,
Clap your hands and wave goodbye.
 
Classroom English 1.
Teacher 
Turn around to face me
Look at me so that I know / can see you’re listening
 
Sit properly at your desk
Sit up straight with your feet on the floor / ground
 
Take your….pen, pencil, rubber, ruler, counting cubes, textbook, exercise book, note book, white (dry-erase)  board out of your drawer and put them on your desk.
 
(name) Will you hand out the ……. please?
(name) Will you collect the ……. please, and put it / them on my desk… in the ….. tub.
 
Put your pens / pencils down.
Leave your notebook alone.
Open / close your books
Put your books on the corner of the table / in your drawer.
 
Your ears are open, your lips are sealed!
Zip it, lock it, put it in your pocket!
Listen!
Pay attention please!
Quiet please!
Don’t interrupt!
Don’t talk whilst I am / (name) is speaking.
Listen to each other!
 
 
 
Classroom English 2.
Teacher 
 
We are going to talk about / discuss……..
I would like to hear what you have / (name) has to say.
What do you think?
Has anyone got an idea?
 
Can you help (name) with……?
We’re going to work on our own / together / in twos / in groups of 4.
 
Is everything clear?
Do you know / understand what you have to do?
Are there any questions?
You may begin.
 
Put your hand up if……..
What did I / ( name) say?
Who knows what I / ( name) said?
Who can say it / that …..in Dutch?
Can you say / repeat that again please?
Sorry, what did you say?
What do you mean?
Can you explain it / that ….. please?
What’s the answer to……
 
Repeat after me…..
All together now…..
Cookie instellingen