Tweetalig onderwijs

Op Kindcentrum Atalanta wordt naast het normale Nederlandstalige programma ruim aandacht besteed aan de Engelse taal. Het is onderdeel van de 21ste-eeuwse vaardigheden. Met de basis die zij op onze school leggen, kunnen leerlingen zich goed staande houden in de internationale samenleving. Naast de Engelse lessen die vanaf groep 4 worden aangeboden via de methode Rise & Shine van Pearson worden er ook veel Engelse lessen aangeboden die passen bij de IPC thema’s en andere dingen die spelen zoals de seizoenen en feestdagen. Al deze methodes zijn er op gericht om kinderen op een natuurlijke en speelse manier kennis te laten maken met het Engels. Communicatieve vaardigheden

De Engelse lessen worden aangeboden door de eigen leerkracht, die ondersteund wordt door de VVTO/Engels coördinator en de werkgroep Engels. Diverse leerkrachten hebben een Anglia-opleiding in de Engelse taal gevolgd. Het accent in de Engelse lessen ligt op communicatieve vaardigheden: luisteren en spreken (van woorden naar hele zinnen en verhalen) vormen de leidraad. Deze manier volgt de natuurlijke taalverwerking, waarbij veel aandacht is voor de eigen belevingswereld. Bij kleuters ligt de nadruk op luisteren, begrijpen en spreken. De onderwerpen van de Engelse lessen sluiten zo veel mogelijk aan bij de thema’s van dat moment. 

Pearson Benchmark for Young Learners - examen Jaarlijks doen leerlingen van groep 8 de Pearson Benchmark for Young Learners test. Een toets die mooi aansluit op onze Engelse methode Rise & Shine. De toets is af te leggen op 8 niveaus, zodat er voor elke leerling een passend examen is. Hiermee behalen leerlingen een Certificate waarop hun niveau van het Engels te zien is op het gebied van reading, writing, listening en speaking. Het gemiddelde uitstroomniveau van onze leerlingen is vergelijkbaar het havo/vwo-niveau voor Engels in de tweede klas.
Cookie instellingen