Tweetalig onderwijs

De school is opgezet om leerlingen voor te bereiden op een internationale samenleving waarin Engels de voertaal is. Naast het normale Nederlandse programma wordt de leerlingen Engels aangeboden.
Het Engels wordt gegeven door de leerkracht met ondersteuning van een leerkrachtondersteuner Engels.

Al bij de kinderopvang wordt spelenderwijs kennis gemaakt met de Engelse taal, vanaf groep 1 t/m 3 wordt dagelijks door de eigen leerkracht Engels gegeven. We volgen daarna de ontwikkelingsgang van het kind en bieden geleidelijk ook meer formele taalleeractiviteiten aan. Het accent in de methodiek ligt op communicatieve vaardigheden: luisteren (naar klanken en woorden) en spreken (van woorden naar hele zinnen en verhalen) vormen de leidraad. Deze op- en uitbouw van spelen in en leren van Engels is wetenschappelijk onderbouwd.

Jaarlijks bieden wij de kinderen van groep 8 de gelegenheid deel te nemen aan de toets (de Pearson English Benchmark for young learners test) waarmee hun niveau wordt vastgesteld. Er zijn 4 niveaus, zodat stap voor stap aan Engels gewerkt kan worden en het internationaal erkende Certificate op basis van de ERK niveaus (Europees Referentie Kader voor talen) behaald kan worden. Het gemiddelde uitstroomniveau van onze leerlingen is vergelijkbaar het 3e klas Havo/vwo-niveau voor Engels.
Cookie instellingen