Opvang bij Atalanta

Kindcentrum Atalanta is een tweetalig kindcentrum voor kinderen van 0 tot 13 jaar. We staan voor het verbinden van opvoeding, opvang, onderwijs en ontspanning, gericht op het kind als toekomstige wereldburger. We hebben oog voor het individuele kind met zijn/haar talenten, elk kind heeft recht op het gevoel “ik ben welkom”.
 
Binnen
De groepen hebben allen een eigen groepsruimte. De groepsruimten zijn sfeervol en overzichtelijk ingericht met verschillende speelhoeken, zoals een poppenhoek en bouwhoek.
 
Buiten
De buitenruimte is goed afgeschermd met een hek en voorzien van een klimhuis met glijbaan, een zandbak en er is veel speelmateriaal zoals fietsjes en loopkarren. Voor de baby’s is er een afgeschermd gedeelte.
 
Bijzonder
In samenwerking met een team van deskundigen geven wij vorm aan een doorgaande lijn: een ononderbroken ontwikkeling van kinderen van 0 tot 13 jaar. Iedereen is gelijkwaardig en samen zorgen we voor een veilige, tweetalige (=taalrijke), stimulerende en prikkelende omgeving voor de kinderen.
We werken conform de gedachte en systematiek van Early Bird. De methodiek van Early Bird is er op gericht om kinderen op natuurlijke wijze met Engels kennis te laten maken. Het accent ligt hierbij op de communicatieve vaardigheden.
 
We werken thematisch m.b.v. de methodes “Uk en Puk” en “Benny’s Playground”. Veel activiteiten worden vooraf gepland en uitgewerkt zoals knutselen, bewegingspellen en rollenspel. Het Engels integreren we in de activiteiten.
 
Naast de themagerichte activiteiten zijn er ook een vaste rituelen zoals zingen voordat we gaan eten, genoeg ruimte voor vrij spel en we proberen zoveel mogelijk buiten te spelen. Onze vestiging voldoet aan de Wet Kinderopvang en de eisen van de GGD.
 
Openingstijden Kinderdagverblijf
7.00 uur - 18.30 uur
 
Openingstijden Peuteropvang
8.45 uur – 12.45 uur
 
Openingstijden Voor- en Buitenschoolse opvang
Voorschoolse opvang 7.00 uur- 8.45 uur
 
Kom kijken en kennismaken!

Cookie instellingen