Forte Kinderopvang

Kindcentrum Atalanta is een tweetalig kindcentrum voor kinderen van 0 tot 13 jaar. We staan voor het verbinden van opvoeding, opvang, onderwijs en ontspanning, gericht op het kind als toekomstige wereldburger. We hebben oog voor het individuele kind met zijn/haar talenten, elk kind heeft recht op het gevoel “ik ben welkom”.
 
Op kindcentrum Atalanta wordt de kinderopvang verzorgd door Forte Kinderopvang. U kunt hier terecht voor Kinderdagopvang (KDV), peuteropvang (POV) en buitenschoolse opvang (BSO).
 
Binnen
De groepen hebben allen een eigen groepsruimte. De groepsruimten zijn sfeervol en overzichtelijk ingericht met verschillende speelhoeken, zoals een poppenhoek en bouwhoek.
 
Buiten
De buitenruimte is goed afgeschermd met een hek en voorzien van een klimhuis met glijbaan, een zandbak en er is veel speelmateriaal zoals fietsjes en loopkarren. Voor de baby’s is er een afgeschermd gedeelte.
 
Bijzonder
In samenwerking met een team van deskundigen geven wij vorm aan een doorgaande lijn: een ononderbroken ontwikkeling van kinderen van 0 tot 13 jaar. Iedereen is gelijkwaardig en samen zorgen we voor een veilige, tweetalige (=taalrijke), stimulerende en prikkelende omgeving voor de kinderen.
We werken conform de gedachte en systematiek van Early Bird. De methodiek van Early Bird is er op gericht om kinderen op natuurlijke wijze met Engels kennis te laten maken. Het accent ligt hierbij op de communicatieve vaardigheden.
 
We werken thematisch m.b.v. de methodes “Uk en Puk” en “Benny’s Playground”. Veel activiteiten worden vooraf gepland en uitgewerkt zoals knutselen, bewegingspellen en rollenspel. Het Engels integreren we in de activiteiten.
 
Naast de themagerichte activiteiten zijn er ook een vaste rituelen zoals zingen voordat we gaan eten, genoeg ruimte voor vrij spel en we proberen zoveel mogelijk buiten te spelen. Onze vestiging voldoet aan de Wet Kinderopvang en de eisen van de GGD.
 
Openingstijden Kinderdagverblijf
7.00 uur - 18.30 uur
Halve dagen opvang mogelijk. De minimale afname is 2 dagdelen van 5 uur of 1 dag van 8 uur. De opvang wordt aangeboden in afgebakende tijdsblokken.
 
Openingstijden Peuteropvang
8.45 uur – 12.45 uur
Minimale afname 2 gecombineerde ochtenden: maandag- en donderdagochtend of dinsdag- en vrijdagochtend
 
Openingstijden Voor- en buitenschoolse opvang
Voorschoolse opvang 7.00 uur- 8.45 uur
Naschoolse opvang is geopend vanaf het moment dat de school uit is, waarbij u zelf een eindtijd kunt kiezen: 17.00 uur, 18.00 uur of 18.30 uur.
 
Kom kijken en kennismaken!
De opvang voor kinderen van 0 – 4 jaar wordt verzorgd door Forte Kinderopvang. Kom gerust kijken en kennismaken! Neem hiervoor contact op met onze klantenservice via 0251 – 658 058  of mail naar klantenservice@fortekinderopvang.nl. Of kijk voor meer informatie op www.fortekinderopvang.nl.

Cookie instellingen